webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. ឰដ៏ ( និ.និបាតសព្ទ )
    និបាត​សព្ទ​ប្រាប់​ទី មិន​មែន​ពេញ​ជា ក្នុង ឬ លើ, ក្រោម គឺ​ប្រាប់​ថា “ត្រង់, នា, នៅ​នា, ឯ” : រោម​ដុះ​ឰដ៏​ទ្រូង, ហ្វូង​បក្សី​ហើរ​ឰដ៏​អាកាស (ព. កា.ពាក្យកាព្យ គឺពាក្យសម្រាប់ប្រើក្នុងកាព្យ ប្រើ​ត្រឹម​តែ ឰ ក៏​បាន) ។ អែប​នឹង : ប្រតិទិន​ព្យួរ​ឰដ៏​ជញ្ជាំង (ម. ប្រ., ច្រ. ប្រ. នូវ ឬ នៅ, នឹង ជាង) ។
Headley's Khmer-English Dictionary
  1. ឰដ៏ ( prenp ) [ʔay dɑɑ]   - detail »
    at, by, on, in; close to, next (to), near; beyond eg. ឰដ៏អាកាស . in the sky