webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. កំណិន ( ន.នាមសព្ទ )   ( ព. ថ.ពាក្យថ្មី )
    ការ​កិន, ដំណើរ​ដែល​កិន, អំពើ​ដែល​សង្កត់​ឲ្យ​បែក, ឲ្យ​ល្អិត, ឲ្យ​រាប​ស្មើ : កំណិន​ថ្ម​នៃ​ផ្លូវ​នេះ ធ្វើ​ពុំ​ទាន់​ហើយ​នៅ​ឡើយ
Headley's Khmer-English Dictionary
  1. កំណិន ( n ) [kɑmnən]
    crushing, grading, leveling