webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. ក្ងាន ( ន.នាមសព្ទ )
    ឈ្មោះ​បក្សី​មួយ​ប្រភេទ សណ្ឋាន​ប្រហែល​នឹង​សត្វ​ទា តែ​ធំ, ខ្ពស់, ក​វែង​ជាង​ទា, សម្បុរ​ស ។
Headley's Khmer-English Dictionary
  1. ក្ងាន ( n ) [kŋaan]
    goose, swan