webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. ក្រវើន ( កិ.កិរិយាសព្ទ )
    ឧស្សាហ៍, ដាស់តឿន : ខំ​ក្រវើន, ក្រើន​ក្រវើន​គ្នា​ឲ្យ​ខំ​រៀន​សូត្រ ។
Headley's Khmer-English Dictionary
  1. ក្រវើន ( v ) [krɑvaən, krɑvəən]
    to try hard; to urge someone to greater efforts; to do something hurriedly