webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. ក្រាស់ក្រួន ( គុ.គុនសព្ទ )
    ដែល​ក្រាស់​ខ្លាំង, ទ្រុប​ទ្រុល, ដែល​មាន​ទំហំ​មាន​បរិមាណ​ច្រើន ។
Headley's Khmer-English Dictionary
    No matching entries found!