webease

Khmer-English-Khmer Dictionaries

Chuon Nath's Khmer-Khmer Dictionary
  1. ញញិម ( កិ.កិរិយាសព្ទ ) or ញញឹម
    សើម​បិទ​មាត់​មិន​ចេញ​សំឡេង : គាត់​គ្រាន់​តែ​ញញិម ។ ប្រើ​ជា គុ. ក៏​បាន : មុខ​ញញឹម, ស្រស់​ញញឹម
Headley's Khmer-English Dictionary
  1. ញញឹម ( v ) [ɲɔɲɨm]
    to smile, be smiling